Edit Content

Ventilation

Vi värnar om människors hälsa och ekonomi

Med ett välfungerande ventilationssystem säkerställer du ett hälsosamt flöde av frisk luft i kombination med att inomhusluften värms upp på ett kostnadseffektivt sätt. Vi vet alla att dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka flera hälsoproblem.  Dålig luft påverkar oss och kan leda till huvudvärk, minskad koncentrationsförmåga, irriterade slemhinnor, luftvägsinfektioner  eller helt enkelt en känsla av trötthet. Personer som diagnostiserats med astma och/eller allergisjukdomar  är helt naturligt mest utsatta, men problemen kan drabba oss alla.

Vårt FTX-system ersätter dålig luft samtidigt som det värmer

Det är viktigt att luften är fräsch och byts ut tillräckligt ofta i rum och lokaler där människor vistas under en längre tid.  Det är inte alls ovanligt att både dörrar och fönster öppnas för att släppa in frisk luft, men det är inte längre nödvändigt. Med vårt system säkerställer vi en god luftkvalitet, inomhusklimatet och ekonomin.  Mellan 70 och 90 procent av värmen från den gamla luften överförs till ny luft, som fördelas jämnt i alla utrymmen.

Tre vanligaste typerna ventilationssystem

FTX-System

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FTX-System

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FTX-System

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Så fungerar rotavdraget

Hur kan vi hjälpa dig?