Edit Content

Byggisolering

För en hållbar boendemiljö

Det blir allt viktigare att spara på våra gemensamma energiresurser och värna om miljön. Därför har vi valt att använda oss av en isolering som är tillverkad i Sverige. Idag går ca 40% av Sveriges energianvändning åt till våra hus och lokaler. Tyvärr går mycket till spillo på grund av dålig och ofta otillräcklig isolering, men nu finns det stora möjligheter att ändra på det. Med vår klimatsmarta isolering spar du både energi, minskar miljöbelastningen och förbättrar ditt inomhusklimat.

Lär dig mer om cellulosa

Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans och finns naturligt i växternas cellväggar. Vid fotosyntesen omvandlar växter koldioxid och vatten till kolhydrat och syre – till cellulosa. Inte mindre än 100 miljarder ton cellulosa bildas på detta sätt varje år. Cellulosa har många egenskaper som gör det bra som isolering. Den absorberar fukt, vilket motverkar fuktproblem och också gör att diffusionsplast inte behövs när man bygger. Den absorberar ljud väldigt bra, en egenskap som uppskattas i modernt byggande. Cellulosaisoleringen avger inte heller någon otrevlig lukt och är brandsäker.

Miljöfördelarna med cellulosaisolering

 • Cellulosa från barrträd är ett organiskt material.
 • Vår leverantör återanvänder tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
 • Cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt som därmed tillåter att huset andas vid användande av ångbroms istället för diffusionsplast.
 • Produktionen av cellulosalösull, det vill säga från råvara till färdig produkt, förbrukar betydligt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
 • Tillverkningen sker i Sverige vilket på ett positivt sätt påverkar transporternas miljöbelastning.

Tre värdefulla egenskaper

Lufttäthet

Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Det bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar (konvektion) i isoleringen och ger även hög värmekapacitet.

Värmekapacitet

Med värmekapacitet menas den energimängd som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C. Är värdet högt har materialet stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.

Konvenktion

Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan även vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering.

Prisexempel

Beräknad på XX kvm

12 500 kr*
 • 200mm tilläggsisolering
 • XXXX
 • XXXX

Beräknad på XX kvm

12 500 kr*
 • 200mm tilläggsisolering
 • XXXX
 • XXXX
Populär

Beräknad på XX kvm

12 500 kr*
 • 200mm tilläggsisolering
 • XXXX
 • XXXX

Så fungerar rotavdraget

Hur kan vi hjälpa dig?