Edit Content

Produkter

Vi är återförsäljare av iCell

iCell cellulosaisolering är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Råvaran som vi använder är främst redan lästa dagstidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv bioisolering är ett utmärkt sätt att spara på miljön, råvaror och energi.

iCell Lösull

Lösull från iCell är en flexibel cellulosaisolering för väggar, tak och bjälklag. Råvaran för framställning av isolering består av returtidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från barrträd. Den tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en modern fabrik i Älvdalen i hjärtat av Dalarna – Made in Sweden.

XX kr/st

iCell Skiva för Metallregel cc450

iCell Skiva är en mjuk och flexibel biobaserad isoleringsskiva för väggar, tak och bjälklag. I produktionen används främst recycled dagstidningar, som från början tillverkats av rena cellulosafibrer främst från barrträd. Skivan tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en modern fabrik i Älvdalen, i hjärtat av Dalarna – Made in Sweden.

XX kr/st

Beställningsvara

iCell Skiva för Träregel cc600

iCell Skiva är en mjuk och flexibel biobaserad isoleringsskiva för väggar, tak och bjälklag. I produktionen används främst recycled dagstidningar, som från början tillverkats av rena cellulosafibrer främst från barrträd. Den tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en modern fabrik i Älvdalen i hjärtat av Dalarna – Made in Sweden.

XX kr/st

iCell Klimatskiva SP25

iCell Klimatskiva Natur SP25 är en 25mm tjock diffusionsöppen träfiberbaserad vattenavvisande skiva försedd med spont och not. Skogens naturliga lim – Ligninet – är det enda som används som bindemedel i klimatskivan. Skivan som hjälper till att förhindra köldbryggor är enkel och lätt att montera. Genom skivans värmeisoleringsegenskaper kan köldbryggorna i ytterväggen reduceras. Skivorna är falsade vilket gör att monteringen går snabbare och ökar sannolikheten för ett bättre resultat. Skivorna tillverkas av träfiber som har hygroskopiska egenskaper.

XX kr/st

iCell Klimatskiva SP50

iCell Klimatskiva Natur SP50 är en 50mm tjock diffusionsöppen träfiberbaserad vattenavvisande skiva försedd med spont och not med skogens naturliga lim – Ligninet – som enda bindemedel. Skivorna som tillverkas av träfiber som har hygroskopiska egenskaper samt är falsade vilket gör att monteringen går snabbare och ökar sannolikheten för ett bättre och stabilare resultat av stommen. Klimatskivan hjälper till att förhindra köldbryggor då den har värmeisolerande egenskaper samt att kylan inte kommer år den bärande regeln direkt.

XX kr/st

Hur kan vi hjälpa dig?

iCell Lösull

Beskrivning
iCell Lösull är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören.


Tack vare sin höga densitet och den låga värmeledningsförmåga, så ger lösull utmärkt isolering mot kyla och värme, samt ger dämpande ljudeffekt. Cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas. Med andra ord grönt hus, med god klimat och behaglig miljö. Isoleringsskiktet skapas utan skarvar och materialet kan med fördel användas i båda gamla och nya konstruktioner. iCell Lösull är anpassade för installation medhjälp av utblåsningsmaskin. 


Med cellulosalösull går det att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av isoleringssystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

iCell Skiva för Metallregel cc450

Beskrivning

iCell Skiva isolerar utmärkt mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot luftrörelser vilket hindrar konvektion. Isoleringen dämpar samtidigt ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet. Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges. Det gör att huset kan andas, fukt torkas utan kondensbildning.

Skivorna är enkla att installera tack vare sin formstabilitet och lätta att skära till, de ger inte upphov till någon irritation på hud eller i andningsvägar.


Bedömningar
iCell Skiva är registrerad hos Byggvarubedömningen (BVB), BASTA och SUNDA HUS miljödata samt godkänd att använda i Svanen Märkta Byggnader. Byggvarudeklarationen finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.

Användning och installation
Måtten hos iCell Skiva är anpassade till regelmått i konstruktioner för väggar, tak och bjälklag. De är flexibla och fyller ut utrymmet. Skivan kan lätt skäras till för andra mått. Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. iCell Skiva ska inte användas utan ytskikt. Före installation skall produkten skyddas mot fukt och smuts.


Produktmärkning
iCell Skiva är CE-märkt och har utfärdat en prestandadeklaration B-7350081-77000-6-1 i överensstämmelse med EU-förordning nr 305/2011.

Förpackningsmaterial
iCell Skiva är packat i paket med förpackningsplast av polyeten. Paketen är lastade på engångspallar av trä och svepta med huvplast av polyeten. Materialet kan direkt användas för material- eller termisk återvinning.


Miljö och hållbarhet
Råvaran till iCell Skiva består i huvudsak av återvunnet tidningspapper. Elenergin vid tillverkningen kommer från förnyelsebar energi i huvudsak från vind- och vattenkraft. Inga utsläpp vid tillverkningen sker till vatten, luft eller mark. Isolering är skrymmande och transporteras med lastbil, miljöpåverkan minimeras via effektiv planering. I byggnadens bruksfas bidrar isoleringen till att minska energiförbrukningen för värme respektive kyla. Materialets värmekapacitet och dess förmåga att uppta och avge fukt bidrar till att dämpa värmesvängningar inomhus så att ytterligare energi kan sparas. När byggnaden rivs eller demonteras kan isoleringen återanvändas som skivor om den är oskadad alternativt återvinnas som lösull.

iCell Skiva för Träregel cc600

Beskrivning

iCell Skiva isolerar utmärkt mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot luftrörelser vilket hindrar konvektion. Isoleringen dämpar samtidigt ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet. Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges. Det gör att huset kan andas, fukt torkas utan kondensbildning.

Skivorna är enkla att installera tack vare sin formstabilitet och lätta att skära till, de ger inte upphov till någon irritation på hud eller i andningsvägar.


Bedömningar
iCell Skiva är registrerad hos Byggvarubedömningen (BVB), BASTA och SUNDA HUS miljödata samt godkänd att använda i SVanen Märkta Byggnader Byggvarudeklarationen finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.


Användning och installation
Måtten hos iCell Skiva är anpassade till regelmått i konstruktioner för väggar, tak och bjälklag. De är flexibla och fyller ut utrymmet. Skivan kan lätt skäras till för andra mått. Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. iCell Skiva ska inte användas utan ytskikt. Före installation skall produkten skyddas mot fukt och smuts.


Produktmärkning
iCell Skiva är CE-märkt och har utfärdat en prestandadeklaration B-7350081-77000-6-1 i överensstämmelse med EU-förordning nr 305/2011.


Förpackningsmaterial
iCell Skiva är packat i paket med förpackningsplast av polyeten. Paketen är lastade på engångspallar av trä och svepta med huvplast av polyeten. Materialet kan direkt användas för material- eller termisk återvinning.


Miljö och hållbarhet
Råvaran till iCell Skiva består i huvudsak av återvunnet tidningspapper. Elenergin vid tillverkningen kommer från förnyelsebar energi i huvudsak från vind- och vattenkraft. Inga utsläpp vid tillverkningen sker till vatten, luft eller mark. Isolering är skrymmande och transporteras med lastbil, miljöpåverkan minimeras via effektiv planering. I byggnadens bruksfas bidrar isoleringen till att minska energiförbrukningen för värme respektive kyla. Materialets värmekapacitet och dess förmåga att uppta och avge fukt bidrar till att dämpa värmesvängningar inomhus så att ytterligare energi kan sparas. När byggnaden rivs eller demonteras kan isoleringen återanvändas som skivor om den är oskadad alternativt återvinnas som lösull.

iCell Klimatskiva SP25

Beskrivning

iCell Klimatskiva Natur SP25 är en 25mm tjock diffusionsöppen träfiberbaserad vattenavvisande skiva försedd med spont och not. Skogens naturliga lim – Ligninet – är det enda som används som bindemedel i klimatskivan. Skivan som hjälper till att förhindra köldbryggor är enkel och lätt att montera. Genom skivans värmeisoleringsegenskaper kan köldbryggorna i ytterväggen reduceras. Skivorna är falsade vilket gör att monteringen går snabbare och ökar sannolikheten för ett bättre resultat. Skivorna tillverkas av träfiber som har hygroskopiska egenskaper.


Egenskaper
– 100 % naturliga träfiber
– Naturligt material som andas
– Värmeisolering i klimatskalet
– Ljudisolerande
– Går att putsa utanpå

iCell Klimatskiva SP50

Beskrivning

iCell Klimatskiva Natur SP50 är en 50mm tjock diffusionsöppen träfiberbaserad vattenavvisande skiva försedd med spont och not med skogens naturliga lim – Ligninet – som enda bindemedel. Skivorna som tillverkas av träfiber som har hygroskopiska egenskaper samt är falsade vilket gör att monteringen går snabbare och ökar sannolikheten för ett bättre och stabilare resultat av stommen. Klimatskivan hjälper till att förhindra köldbryggor då den har värmeisolerande egenskaper samt att kylan inte kommer år den bärande regeln direkt.


Egenskaper
– 100 % naturliga träfiber
– Naturligt material som andas
– Värmeisolering i klimatskalet
– Ljudisolerande
– Går att putsa utanpå